Stuur een berichtje

28 lessen voor "zuur" gevonden

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

Metalen kunnen worden aangepast door hier stoffen aan toe te voegen. In deze video wordt het roestvrij maken en de toevo…

Vetten, ook wel triglyceriden genoemd, worden gemaakt vanuit glycerol en vetzuren. De eigenschappen en productie van dez…

Vetten zijn Ć©Ć©n van de essentiĆ«le voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Hoe vetten eruit zien en welke notatie…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Zuren kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Waarom dit gebeurt, en wat daarmee het verschil in gedrag…

De vorming van een eiwit wordt in deze video aan de hand van een voorbeeld met drie aminozuren behandeld.…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. Alles waar je op moet letten bi…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

In deze video zie je het opstellen van een redoxreactie uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van oxaalzuur en een aan…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

Een andere manier om met polycondensatie tot een polymeer te komen, is door gebruik te maken van een diol en een diamine…

De tweede manier om een polymeer te maken is met behulp van polycondensatie. Door hierbij te gebruik te maken van een di…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicator en het onderscheid tussen zu…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!