Stuur een berichtje

9 lessen voor "zure" gevonden

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!