Stuur een berichtje

23 lessen voor "zout" gevonden

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

Leer nu de lading / elektrovalentie van de ionen van een zoutformule afleiden…

Leer nu rekenen met hydraten…

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

Ionen die in zouten voorkomen, hebben zo hun eigen lading. Er zijn trucs om snel te achterhalen wat de lading van versch…

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

De formules van zouten worden verhoudingsformules genoemd, waarvan het opstellen in deze video met behulp van 2 voorbeel…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijking is voor het oplossen van d…

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eigenschappen en naamgeving van ve…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!