Stuur een berichtje

85 lessen voor "x" gevonden

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 1…

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO wiskunde 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 7…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 7…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 8…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO Wiskunde 2014-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 13…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 15…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 15…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 16…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 16…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 18…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 21…

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

In deze video leer je wat een assenstelsel is en hoe je deze afleest en indeelt.…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Hoe je deze op de juiste manier …

Evenwichtsreacties kunnen tijdelijk worden beĆÆnvloed door omstandigheden van buitenaf te veranderen, maar welke gevolge…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

In deze video leer je hoe breuken simpel vermenigvuldigd of gedeeld kunnen worden.…

In deze video leer je in vier stappen hoe je met een formule de juiste grafiek kunt tekenen.…

Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij d…

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

In deze video leer je hoe verschillende dingen in verband staan met elkaar en hoe je dit een formule kunt weergeven.…

In deze video zie je de drie meest voorkomende formules waar minimaal een kwadraat in voorkomt, en hoe je deze invult al…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

In deze video leer je wat snelheid inhoudt, en de bijbehorende formule.…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

In deze video zie je het opstellen van een redoxreactie uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van oxaalzuur en een aan…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

In deze video leer je wat de plaats betekent en hoe je dit definieert.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!