Stuur een berichtje

32 lessen voor "waterstof" gevonden

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer meer over alcoholen en de bijbehorende stofeigenschappen…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. Hier zie je een ander voorbeeld…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

Ionen die in zouten voorkomen, hebben zo hun eigen lading. Er zijn trucs om snel te achterhalen wat de lading van versch…

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet gebeuren voor deze reactie zijn…

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!