Stuur een berichtje

69 lessen voor "vraag" gevonden

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO wiskunde 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 8…

In deze video wordt opgave 9uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je behandelt b…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO Wiskunde 2014-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

In deze video wordt opgave 17 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Leer nu de lading / elektrovalentie van de ionen van een zoutformule afleiden…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer nu rekenen met hydraten…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 21…

In deze video wordt opgave 21 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Leer meer over alcoholen en de bijbehorende stofeigenschappen…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

In deze video wordt opgave 12a uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 22a uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en…

In deze video wordt opgave 32ef uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, e…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

Leer om van massa naar mol te gaan…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van mol naar massa te gaan…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer nu een systematische naam aan een structuurformule geven!…

In deze video wordt opgave 7 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en h…

Leer nu structuurformules tekenen aan de hand van de systematische naam!…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!