Stuur een berichtje

241 lessen voor "van" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Vervolg van de voorbeelden waarbij de kettingregel wordt toegepast op machtsfuncties en goniometrische functies. In deze…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

In dit laatste voorbeeld behandelen we hoe we de afgeleide kunnen berekenen van een functie die bestaat uit een goniomet…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 7…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 9…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 10…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 12…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 15…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 15…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 16…

In deze video wordt opgave 17 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Leer nu de lading / elektrovalentie van de ionen van een zoutformule afleiden…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 18…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 19…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 19…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 19…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 19…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 20…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 20…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 21…

In deze video wordt opgave 21 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 22…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 23…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

In deze video wordt opgave 22a uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en…

In deze video wordt opgave 32ef uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, e…

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

Leer om van massa naar mol te gaan…

Leer om van mol naar massa te gaan…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

In deze video wordt opgave 7 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en h…

Leer nu structuurformules tekenen aan de hand van de systematische naam!…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

In deze video wordt uiteengezet hoe het nacalculatorisch bedrijfsresultaat moet worden berekend aan de hand van de versc…

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een niet-ideale hoek staan.…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Bij reactiemechanismen worden vaak de termen nucleofiel en elektrofiel gebruikt. In deze video leer je wanneer er sprake…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Velen ervaren de kettingregel als de meest ingewikkelde regel van het afleiden. Het is echter niet zo moeilijk als het l…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een cirkel zijn.…

Zoals de naam al zegt gaat de productregel over het differentiĆ«ren van formules waar een product/keerteken in zit tusse…

Veel functies die we tegenkomen bestaan uit meer dan Ć©Ć©n stukje. Deze afzonderlijke stukken kunnen van elkaar gescheid…

Alle verschillende atomen staan geordend weergegeven in het periodiek systeem. De indeling van de atomen is op verschill…

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

Metalen kunnen worden aangepast door hier stoffen aan toe te voegen. In deze video wordt het roestvrij maken en de toevo…

Materialen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieĆ«n. De hardheid van de eerste categorie, de metalen, wordt in deze vi…

Iedere stof is giftig in een bepaalde hoeveelheid. Er zijn momenteel 3 manieren waarop de giftigheid van stoffen wordt u…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

In deze video leer je de snelheid berekenen en afleiden aan de hand van een grafiek.…

In deze video leer je te rekenen met de versnelling, met behulp van het voorbeeld van een optrekkend voertuig.…

Vetten, ook wel triglyceriden genoemd, worden gemaakt vanuit glycerol en vetzuren. De eigenschappen en productie van dez…

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Vetten zijn Ć©Ć©n van de essentiĆ«le voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Hoe vetten eruit zien en welke notatie…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. Hier zie je een ander voorbeeld…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er met de deeltjes gebeurt in de r…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

De ruimtelijke bouw van een cis- of trans-isomeer verschilt behoorlijk. Dit leidt ertoe dat het verschillende moleculen …

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

De vorming van een eiwit wordt in deze video aan de hand van een voorbeeld met drie aminozuren behandeld.…

Ieder enzym heeft de ideale omstandigheden waarbij deze functioneert. Hoe dit afhangt van bepaalde omstandigheden zie je…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

In deze video berekenen we met behulp van de soortelijke warmte wat er gebeurt met warm zand en water in een tropische o…

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

In het periodiek systeem is, behalve de vele verschillen tussen atomen, nog een verschil belangrijk om onderscheid te ma…

Ionen die in zouten voorkomen, hebben zo hun eigen lading. Er zijn trucs om snel te achterhalen wat de lading van versch…

Metalen kunnen er op verschillende manieren uit zien, en daarmee verschillende eigenschappen hebben die bepalen hoe een …

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Hoe je deze op de juiste manier …

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Evenwichtsreacties kunnen tijdelijk worden beĆÆnvloed door omstandigheden van buitenaf te veranderen, maar welke gevolge…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Verschillende atomen hebben verschillende samenstellingen. Aan de hand van het atoomnummer en massagetal kun je hierin o…

Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

In deze video leer je hoe lijnen ten opzichte van elkaar kunnen staan, en hoe je deze verschillende hoeken herkent en be…

Doe mee met deze voorbeelden en meester de toepassing van de productregel op allerlei soorten functies.…

In deze video leer je hoe je met behulp van de lengte, breedte en straal voor verschillende vormen de omtrek kunt bereke…

In deze video leer je hoe je met behulp van kijklijnen het zicht van mensen naar voorwerpen of andere mensen kunt uittek…

In deze video komen de belangrijkste kenmerken aan bod van het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de vermogensmarkt en…

In deze video zie je rekenvoorbeelden van sommen met haakjes, machten, wortels, vermenigvuldiging, deling, optellen en a…

In deze video leer je hoe je met kwadraten van een getal, een eenheid en een variabele werkt. Ook zie je hoe de rekenreg…

Het vermogen van een apparaat kost energie en levert eigenlijk ook energie op. Dit onderscheid en meer komt in deze vide…

De weerstand van een type materiaal is afhankelijk van verschillende dingen. Leer hier precies met welke factoren je rek…

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij d…

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

De formules van zouten worden verhoudingsformules genoemd, waarvan het opstellen in deze video met behulp van 2 voorbeel…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Het differentiĆ«ren van goniometrische functies (functies met sinus en cosinus) werkt net wat anders dan bij machtsfunct…

In deze les krijg je een introductie in het differentiĆ«ren (of de afgeleide berekenen) van machtsfuncties. Oefen mee me…

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Corrosie of roest is een veel voorkomend probleem waar veel dagelijkse, metalen voorwerpen mee te maken krijgen. Hierom …

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet gebeuren voor deze reactie zijn…

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitgewerkt om goed te snappen wat …

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

Tijdens alle processen wordt energie omgezet, volgens de wet van behoud van energie.…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

Het vermogen van een materiaal zich te verzetten tegen uitrekken is spanning.…

De eigenschap van een materiaal om energie op te nemen of verliezen is wat we noemen de soortelijke warmte.…

Het vermogen van een materiaal om te rekken kun je uitdrukken met de rek.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Sommige batterijen die we in het dagelijks leven gebruiken zijn oplaadbaar. In deze video leer je wat ervoor nodig is om…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een rechte lijn staan. Soms is dit dezelfde ric…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

In deze video zie je het opstellen van een redoxreactie uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van oxaalzuur en een aan…

Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijking is voor het oplossen van d…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met behulp van een voorbeeld zie je h…

Aan evenwichtsreacties kan worden gerekend volgens het stappenplan voor chemisch rekenen. Hier wordt uitgelegd hoe je di…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een balk zijn.…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

Een andere manier om met polycondensatie tot een polymeer te komen, is door gebruik te maken van een diol en een diamine…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eigenschappen en naamgeving van ve…

Bespreking van de kenmerken van de interne balans en winst-en-verliesrekening…

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

Regels voor het indelen van de activa en passiva in een balans…

Bespreking kenmerken vereniging en stichting en toepassing van het matchingprincipe met transitorische posten…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

De tweede manier om een polymeer te maken is met behulp van polycondensatie. Door hierbij te gebruik te maken van een di…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicator en het onderscheid tussen zu…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

In deze video leer je hoe je de oppervlakte van een vierkant, een rechthoek en een cirkel berekent.…

In deze video wordt uitgelegd hoe je met een willekeurige evenwichtsreactie kunt aantonen wat er gebeurt als de concentr…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een kubus zijn.…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!