Stuur een berichtje

19 lessen voor "snelheid" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

In deze video leer je de snelheid berekenen en afleiden aan de hand van een grafiek.…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In deze video zie je hoe je met de frequentie bijvoorbeeld de baansnelheid berekent.…

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

In deze video leer je wat versnelling inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video leer je wat snelheid inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

In deze video leer je hoe je een (v,t)-diagram afleest en hoe de eenparige beweging werkt.…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!