Stuur een berichtje

91 lessen voor "rekenen" gevonden

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 1…

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

In dit laatste voorbeeld behandelen we hoe we de afgeleide kunnen berekenen van een functie die bestaat uit een goniomet…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 6…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 14…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 17…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer nu rekenen met hydraten…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 21…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer om van massa naar mol te gaan…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van mol naar massa te gaan…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

In deze video leer je de snelheid berekenen en afleiden aan de hand van een grafiek.…

In deze video leer je te rekenen met de versnelling, met behulp van het voorbeeld van een optrekkend voertuig.…

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

In deze video berekenen we de spanning die op een touw staat.…

In deze video berekenen we met behulp van de soortelijke warmte wat er gebeurt met warm zand en water in een tropische o…

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

In deze video zie je hoe je rekent aan de kracht die een slingerende kogel in zijn baan houdt.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

In deze video zie je hoe je met de frequentie bijvoorbeeld de baansnelheid berekent.…

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

De beleggerskengetallen zoals dividendrendement en dividendpercentage worden hier uitgelegd…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

In deze video leer je hoe je met behulp van de lengte, breedte en straal voor verschillende vormen de omtrek kunt bereke…

In deze video zie je rekenvoorbeelden van sommen met haakjes, machten, wortels, vermenigvuldiging, deling, optellen en a…

In deze video leer je hoe je cijfers en variabelen met bijbehorende machten vermenigvuldigt en deelt, ook als deze zich …

In deze video leer je hoe je cijfers en variabelen deelt, ook als deze zich in breuken bevinden…

In deze video leer je hoe je cijfers en variabelen vermenigvuldigt, ook als deze zich in breuken bevinden…

In deze video leer je hoe je cijfers en variabelen optelt en aftrekt…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

In deze les krijg je een introductie in het differentiĆ«ren (of de afgeleide berekenen) van machtsfuncties. Oefen mee me…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Aan evenwichtsreacties kan worden gerekend volgens het stappenplan voor chemisch rekenen. Hier wordt uitgelegd hoe je di…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Zonder spanning zou elektriciteit niet bestaan, omdat het de 'pomp' is die elektronen voortbeweegt. Het rekenen hiermee …

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

In deze video wordt uitgelegd hoe je met een willekeurige evenwichtsreactie kunt aantonen wat er gebeurt als de concentr…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!