Stuur een berichtje

62 lessen voor "reactie" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Bij reactiemechanismen worden vaak de termen nucleofiel en elektrofiel gebruikt. In deze video leer je wanneer er sprake…

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. Hier zie je een ander voorbeeld…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er met de deeltjes gebeurt in de r…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

Evenwichtsreacties kunnen tijdelijk worden beĆÆnvloed door omstandigheden van buitenaf te veranderen, maar welke gevolge…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij d…

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. Alles waar je op moet letten bi…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet gebeuren voor deze reactie zijn…

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitgewerkt om goed te snappen wat …

In deze video zie je het opstellen van een redoxreactie uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van oxaalzuur en een aan…

Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijking is voor het oplossen van d…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Aan evenwichtsreacties kan worden gerekend volgens het stappenplan voor chemisch rekenen. Hier wordt uitgelegd hoe je di…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

In deze video wordt uitgelegd hoe je met een willekeurige evenwichtsreactie kunt aantonen wat er gebeurt als de concentr…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!