Stuur een berichtje

20 lessen voor "plaats" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

In deze video leer je wat snelheid inhoudt, en de bijbehorende formule.…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

In deze video leer je wat de plaats betekent en hoe je dit definieert.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!