Stuur een berichtje

15 lessen voor "pi" gevonden

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 7…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 9…

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video berekenen we met behulp van de soortelijke warmte wat er gebeurt met warm zand en water in een tropische o…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

In deze video leer je hoe je de oppervlakte van een vierkant, een rechthoek en een cirkel berekent.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!