Stuur een berichtje

14 lessen voor "oxide" gevonden

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Hoe je deze op de juiste manier …

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!