Stuur een berichtje

23 lessen voor "nh" gevonden

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 9…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 12…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 17…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Verschillende atomen hebben verschillende samenstellingen. Aan de hand van het atoomnummer en massagetal kun je hierin o…

In deze video leer je hoe je met kwadraten van een getal, een eenheid en een variabele werkt. Ook zie je hoe de rekenreg…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

In deze video leer je het verschil tussen dingen die je meet en waarin je dit moet uitdrukken.…

In deze video leer je wat versnelling inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video leer je wat snelheid inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

In deze video leer je wat het begrip druk inhoudt en wat dit met krachten te maken heeft.…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

Soms is luchtweerstand datgene wat je tegenhoudt, soms helpt het om vooruit te komen. Hoe je ermee rekent leer je in dez…

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!