Stuur een berichtje

48 lessen voor "natuurkunde" gevonden

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

Iedere schakeling werkt anders, en de elektronen hebben steeds een andere baan waar ze wel of niet heen kunnen. Wat de v…

Het vermogen van een apparaat kost energie en levert eigenlijk ook energie op. Dit onderscheid en meer komt in deze vide…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

Hoe vaak je om je eigen as draait, hoe vaak een trilhaartje trilt of hoe een speaker vibreert, heeft allemaal te maken m…

Soms is luchtweerstand datgene wat je tegenhoudt, soms helpt het om vooruit te komen. Hoe je ermee rekent leer je in dez…

Elektronen bewegen niet altijd even gemakkelijk in ieder type materiaal. Hoe dit werkt en waar je op moet letten leer je…

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

Zonder spanning zou elektriciteit niet bestaan, omdat het de 'pomp' is die elektronen voortbeweegt. Het rekenen hiermee …

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

In deze video leer je het verschil tussen warmte en temperatuur, en hoe je warmte interpreteert.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!