Stuur een berichtje

70 lessen voor "mol" gevonden

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!