Stuur een berichtje

70 lessen voor "mol" gevonden

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer nu rekenen met hydraten…

In deze video wordt opgave 21 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

In deze video wordt opgave 12a uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 22a uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en…

In deze video wordt opgave 32ef uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, e…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer om van massa naar mol te gaan…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van mol naar massa te gaan…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer nu structuurformules tekenen aan de hand van de systematische naam!…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Materialen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieĆ«n. De hardheid van de eerste categorie, de metalen, wordt in deze vi…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

In deze video leer je welke factoren een rol spelen in welke fase een stof zich bij een temperatuur zal bevinden, en hoe…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

De ruimtelijke bouw van een cis- of trans-isomeer verschilt behoorlijk. Dit leidt ertoe dat het verschillende moleculen …

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicator en het onderscheid tussen zu…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!