Stuur een berichtje

27 lessen voor "min" gevonden

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 1…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

Veel functies die we tegenkomen bestaan uit meer dan Ć©Ć©n stukje. Deze afzonderlijke stukken kunnen van elkaar gescheid…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

De vorming van een eiwit wordt in deze video aan de hand van een voorbeeld met drie aminozuren behandeld.…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

In deze video zie je de drie meest voorkomende formules waar minimaal een kwadraat in voorkomt, en hoe je deze invult al…

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

Corrosie of roest is een veel voorkomend probleem waar veel dagelijkse, metalen voorwerpen mee te maken krijgen. Hierom …

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitgewerkt om goed te snappen wat …

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

Een andere manier om met polycondensatie tot een polymeer te komen, is door gebruik te maken van een diol en een diamine…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!