Stuur een berichtje

51 lessen voor "massa" gevonden

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!