Stuur een berichtje

8 lessen voor "management" gevonden

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden uitgelegd inclusief debtratio…

In deze video worden de regels voor de winst-en-verliesrekening behandeld, met daarin het onderscheid tussen kosten en b…

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

Regels voor het indelen van de activa en passiva in een balans…

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!