Stuur een berichtje

19 lessen voor "kracht" gevonden

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een niet-ideale hoek staan.…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video zie je hoe je rekent aan de kracht die een slingerende kogel in zijn baan houdt.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

In deze video leer je wat het begrip druk inhoudt en wat dit met krachten te maken heeft.…

Hoe komt het toch dat je soms wel en soms niet uit de bocht vliegt?…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een rechte lijn staan. Soms is dit dezelfde ric…

In deze video leer je de krachten te herkennen die op een voorwerp werken dat zich op een helling bevindt.…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!