Stuur een berichtje

14 lessen voor "gas" gevonden

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!