Stuur een berichtje

10 lessen voor "enkele" gevonden

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Metalen kunnen er op verschillende manieren uit zien, en daarmee verschillende eigenschappen hebben die bepalen hoe een …

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!