Stuur een berichtje

22 lessen voor "binding" gevonden

Leer meer over alcoholen en de bijbehorende stofeigenschappen…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek systeem…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er met de deeltjes gebeurt in de r…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

Metalen kunnen er op verschillende manieren uit zien, en daarmee verschillende eigenschappen hebben die bepalen hoe een …

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!