Stuur een berichtje

18 lessen voor "berekening" gevonden

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

In deze video wordt opgave 9uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je behandelt b…

In deze video wordt opgave 21 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

In deze video wordt opgave 22a uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en…

In deze video wordt opgave 32ef uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, e…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

Berekening standaardkostprijs en budgetresultaat.…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!