Stuur een berichtje

5 lessen voor "ammoniak" gevonden

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!