Stuur een berichtje

174 lessen voor "-" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 1…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 1…

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 2…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

In dit laatste voorbeeld behandelen we hoe we de afgeleide kunnen berekenen van een functie die bestaat uit een goniomet…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO wiskunde 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 4…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 6…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 7…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 7…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 7…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 8…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 8…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 9…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 9…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 9…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO Wiskunde 2014-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 11…

In deze les behandelen we de opgave: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 12…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 12…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 13…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 14…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 15…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 15…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 15…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 16…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 16…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 16…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 17…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 17…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 17…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 18…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 18…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 18…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 19…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 19…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 19…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 19…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 20…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 20…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 21…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 21…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 22…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 23…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

Zowel de brutowinst- als nettowinstopslagmethode worden in deze video uitgebreid berekend en besproken.…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een niet-ideale hoek staan.…

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

Veel functies die we tegenkomen bestaan uit meer dan Ć©Ć©n stukje. Deze afzonderlijke stukken kunnen van elkaar gescheid…

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

Metalen kunnen worden aangepast door hier stoffen aan toe te voegen. In deze video wordt het roestvrij maken en de toevo…

Materialen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieĆ«n. De hardheid van de eerste categorie, de metalen, wordt in deze vi…

Iedere stof is giftig in een bepaalde hoeveelheid. Er zijn momenteel 3 manieren waarop de giftigheid van stoffen wordt u…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

De ruimtelijke bouw van een cis- of trans-isomeer verschilt behoorlijk. Dit leidt ertoe dat het verschillende moleculen …

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

In het periodiek systeem is, behalve de vele verschillen tussen atomen, nog een verschil belangrijk om onderscheid te ma…

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Hoe je deze op de juiste manier …

Evenwichtsreacties kunnen tijdelijk worden beĆÆnvloed door omstandigheden van buitenaf te veranderen, maar welke gevolge…

In deze video wordt behandeld hoe breuken aangepast moeten worden om ze op te tellen of af te trekken.…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. Alles waar je op moet letten bi…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

Tijdens alle processen wordt energie omgezet, volgens de wet van behoud van energie.…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

In deze video leer je hoe je een (v,t)-diagram afleest en hoe de eenparige beweging werkt.…

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eigenschappen en naamgeving van ve…

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

In deze video worden de regels voor de winst-en-verliesrekening behandeld, met daarin het onderscheid tussen kosten en b…

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

Bespreking van de kenmerken van de interne balans en winst-en-verliesrekening…

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

Bespreking kenmerken vereniging en stichting en toepassing van het matchingprincipe met transitorische posten…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

In deze video wordt uitgelegd hoe je met een willekeurige evenwichtsreactie kunt aantonen wat er gebeurt als de concentr…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!