Stuur een berichtje

Alle lessen

Van de allernieuwste tot de klassiekers

Materialen in natuurkunde natuurkunde

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

In deze video leer je het verschil tussen warmte en temperatuur, en hoe je warmte interpreteert.…

Krachten natuurkunde

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

Beweging natuurkunde

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!