Stuur een berichtje

Alle lessen

Van de allernieuwste tot de klassiekers

Externe verslaggeving management & organisatie

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

Regels voor het indelen van de activa en passiva in een balans…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

In deze video worden de regels voor de winst-en-verliesrekening behandeld, met daarin het onderscheid tussen kosten en b…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden uitgelegd inclusief debtratio…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

De beleggerskengetallen zoals dividendrendement en dividendpercentage worden hier uitgelegd…

Kracht en beweging natuurkunde

Soms is luchtweerstand datgene wat je tegenhoudt, soms helpt het om vooruit te komen. Hoe je ermee rekent leer je in dez…

Aarde en heelal natuurkunde

Hoe vaak je om je eigen as draait, hoe vaak een trilhaartje trilt of hoe een speaker vibreert, heeft allemaal te maken m…

In deze video zie je hoe je met de frequentie bijvoorbeeld de baansnelheid berekent.…

Hoe komt het toch dat je soms wel en soms niet uit de bocht vliegt?…

In deze video zie je hoe je rekent aan de kracht die een slingerende kogel in zijn baan houdt.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!