Stuur een berichtje

Alle lessen

Van de allernieuwste tot de klassiekers

Breuken wiskunde

In deze video wordt behandeld hoe getalen moeten worden gedeeld en hoe breuken werken.…

In deze video leer je hoe breuken simpel vermenigvuldigd of gedeeld kunnen worden.…

In deze video wordt behandeld hoe breuken aangepast moeten worden om ze op te tellen of af te trekken.…

In deze video leer je wat verhoudingen zijn en dat ze eigenlijk heel veel lijken op breuken.…

Getallen wiskunde

In deze video wordt behandeld hoe je getallen moet afronden en waarom.…

In deze video wordt behandeld op welke manieren getallen kunnen worden genoteerd.…

Financieel Beleid bedrijfseconomie

Toepassing matchingprincipe en transitorische posten…

In deze video worden de onderscheiden tussen alle soorten organisaties en daarmee rechtsvormen vergeleken…

Bespreking kenmerken vereniging en stichting en toepassing van het matchingprincipe met transitorische posten…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

Bespreking van de kenmerken van de interne balans en winst-en-verliesrekening…

In deze video wordt uiteengezet hoe het nacalculatorisch bedrijfsresultaat moet worden berekend aan de hand van de versc…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

Berekening standaardkostprijs en budgetresultaat.…

Zowel de brutowinst- als nettowinstopslagmethode worden in deze video uitgebreid berekend en besproken.…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!