Stuur een berichtje

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!