Stuur een berichtje

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

De beleggerskengetallen zoals dividendrendement en dividendpercentage worden hier uitgelegd…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

In deze video berekenen we de spanning die op een touw staat.…

In deze video berekenen we met behulp van de soortelijke warmte wat er gebeurt met warm zand en water in een tropische o…

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

In deze video zie je hoe je rekent aan de kracht die een slingerende kogel in zijn baan houdt.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

In deze video zie je hoe je met de frequentie bijvoorbeeld de baansnelheid berekent.…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

Leer nu rekenen met hydraten…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer om van mol naar massa te gaan…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van massa naar mol te gaan…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Deel 2 van onze oefening met Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!