Stuur een berichtje

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

Regels voor het indelen van de activa en passiva in een balans…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

In deze video worden de regels voor de winst-en-verliesrekening behandeld, met daarin het onderscheid tussen kosten en b…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden uitgelegd inclusief debtratio…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

De beleggerskengetallen zoals dividendrendement en dividendpercentage worden hier uitgelegd…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!