Stuur een berichtje

In deze video komen de belangrijkste basisvaardigheden die een rol spelen bij het vak M&O aan de orde.…

In deze video komen de belangrijkste kenmerken aan bod van het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de vermogensmarkt en…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

In deze video wordt besproken hoe interest wordt opgebouwd en hoe ermee gerekend dient te worden.…

Zowel de brutowinst- als nettowinstopslagmethode worden in deze video uitgebreid berekend en besproken.…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

In deze video wordt uiteengezet hoe het nacalculatorisch bedrijfsresultaat moet worden berekend aan de hand van de versc…

Berekening standaardkostprijs en budgetresultaat.…

Toepassing matchingprincipe en transitorische posten…

Bespreking van de kenmerken van de interne balans en winst-en-verliesrekening…

In deze video worden de onderscheiden tussen alle soorten organisaties en daarmee rechtsvormen vergeleken…

Bespreking kenmerken vereniging en stichting en toepassing van het matchingprincipe met transitorische posten…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!