Stuur een berichtje

In deze video komen de belangrijkste basisvaardigheden die een rol spelen bij het vak M&O aan de orde.…

In deze video komen de belangrijkste kenmerken aan bod van het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de vermogensmarkt en…

Berekening van de kosten van duurzame productiemiddelen, personeelskosten en overige kosten…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

In deze video wordt besproken hoe interest wordt opgebouwd en hoe ermee gerekend dient te worden.…

Zowel de brutowinst- als nettowinstopslagmethode worden in deze video uitgebreid berekend en besproken.…

Bespreking van de afzet en omzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.…

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

In deze video wordt uiteengezet hoe het nacalculatorisch bedrijfsresultaat moet worden berekend aan de hand van de versc…

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

Berekening standaardkostprijs en budgetresultaat.…

Toepassing matchingprincipe en transitorische posten…

Bespreking van de kenmerken van de interne balans en winst-en-verliesrekening…

In deze video worden de onderscheiden tussen alle soorten organisaties en daarmee rechtsvormen vergeleken…

Bespreking kenmerken vereniging en stichting en toepassing van het matchingprincipe met transitorische posten…

De beleggerskengetallen zoals dividendrendement en dividendpercentage worden hier uitgelegd…

De rentabiliteitskengetallen zoals REV, IVV en RTV, inclusief het hefboomeffect, worden uitgelegd en toegepast op een ge…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden toegepast op een gegeven balans inclusief debtratio…

De solvabiliteitskengetallen TV/VV en EV/VV worden uitgelegd inclusief debtratio…

De liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow worden toegepast o…

De manier om liquiditeitskengetallen zoals de current ratio, quickratio, netto werkkapitaalratio en de cashflow te berek…

In deze video worden de regels voor de winst-en-verliesrekening behandeld, met daarin het onderscheid tussen kosten en b…

Regels voor het indelen van de activa en passiva in een balans…

In deze video wordt een inleiding gegeven tot het verschil in interne en externe verslaggeving, inclusief de bijbehorend…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!