Stuur een berichtje

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met behulp van een voorbeeld zie je h…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Vetten zijn Ć©Ć©n van de essentiĆ«le voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Hoe vetten eruit zien en welke notatie…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!