Follow @veduo_official

Les compleet!

We gaan verder over 5 seconden


E1 en E2 Eliminatiereacties in Reactiemechanismen 0 punten

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de eliminatie, wordt op basis van twee mechanismen uitgelegd en is vergelijkbaar met SN1 en SN2.
Verder leren over
Reactiemechanismen

16 lessen

Introductie Reactiemechanismen

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er m…

Reactiemechanisme van Radicaalreactie

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitg…

Polariteit Versterken

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het la…

Nucleofiel en Elektrofiel

Bij reactiemechanismen worden vaak de termen nucleofiel en elektrofiel gebruikt. In deze v…

Reactiemechanisme van Additiereactie

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet g…

Reactiemechanisme van Additiereactie Alkeen

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. H…

Reactiemechanisme van Additiereactie Cycloalkeen

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkee…

Reactiemechanisme van Additiereactie Polymeer

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via ra…

Introductie Substitutiereactie SN2

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden ve…

Reactiemechanisme SN2-reactie

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. A…

Factoren Die SN2-reactiesnelheid Beïnvloeden

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere fact…

Reactiemechanisme SN1-reactie

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-re…

Factoren Die SN1-reactiesnelheid Beïnvloeden

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren …

E1 en E2 Eliminatiereacties

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan ve…

Productvorming Bij E1 en E2

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding …

Competitie Tussen Substitutie En Eliminatie

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere f…

Lesbespreking
Heb je nog vragen? Laat ze hier achter. Heb je een foutje ontdekt, of wil je dat we een bepaald onderwerp/vraag behandelen? Dan kun je dat ook hier achterlaten. + 150 punten
comments powered by Disqus