Follow @veduo_official

Les compleet!

We gaan verder over 5 seconden


Sterke en zwakke basen in Zuren en Basen 0 punten

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders omgaat dan met zuren. Hoe deze onderverdeling werkt zie je in deze video.
Verder leren over
Zuren en Basen

10 lessen

Zuren en Basen Introductie

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hie…

Indicatoren En Onderscheid Zuur/Base

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicato…

Sterke en zwakke zuren

Zuren kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Waarom dit gebeurt, en wat …

Sterke en zwakke basen

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid…

pH-berekeningen

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH…

pH-berekeningen Voorbeelden

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base…

Verzuring van het Milieu

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d…

Zuur-basereactie opstellen

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een s…

Zuur-basereacties Opstellen Bijzondere Voorbeelden

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-bas…

Zuur-Basetitratie

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. H…

Lesbespreking
Heb je nog vragen? Laat ze hier achter. Heb je een foutje ontdekt, of wil je dat we een bepaald onderwerp/vraag behandelen? Dan kun je dat ook hier achterlaten. + 150 punten
comments powered by Disqus