Follow @veduo_official

Les compleet!

We gaan verder over 5 seconden


Formules van alkanen, alkenen en alkynen in Koolwaterstoffen 0 punten

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie je in deze video.
Verder leren over
Koolwaterstoffen

14 lessen

Koolwaterstoffen Introductie

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorspro…

Alkanen en Alkenen

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling va…

Formules van alkanen, alkenen en alkynen

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onder…

Formules van cycloalkanen en aromaten

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren…

Structuurformules en Systematische Naamgeving

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

Systematische Naamgeving Voorbeelden

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de jui…

Stappenplan Systematische Naamgeving

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groep…

Systematische Naamgeving Voorbeelden

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er i…

Regels Voor Isomeren

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Isomeren Voorbeeld

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met beh…

Additiereacties

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie …

Functionele groepen

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In d…

13. Functionele Groepen

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met versc…

Naamgeving van functionele groepen

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas k…

Lesbespreking
Heb je nog vragen? Laat ze hier achter. Heb je een foutje ontdekt, of wil je dat we een bepaald onderwerp/vraag behandelen? Dan kun je dat ook hier achterlaten. + 150 punten
comments powered by Disqus