Follow @veduo_official

Les compleet!

We gaan verder over 5 seconden


Oplosbaarheidstabel in Zouten 0 punten

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele trucs hierbij en enkele voorbeelden hiervan zie je in deze video.
Verder leren over
Zouten

15 lessen

Zouten Introductie

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektr…

Ladingen van Niet-Metaalionen

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Ho…

Eigenschappen en Naamgeving

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eige…

Verhoudingsformules

De formules van zouten worden verhoudingsformules genoemd, waarvan het opstellen in deze v…

Triviale Namen

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aan…

Dubbelzout

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstel…

Oplosbaarheid

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losrake…

Oplosbaarheidstabel

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eru…

Oplosvergelijking Voorbeeld

Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijk…

Indampen

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en …

4 HAVO hoofdstuk 4 vraag 18

Leer nu de lading / elektrovalentie van de ionen van een zoutformule afleiden…

4 HAVO hoofdstuk 4 vraag 21a

4 HAVO hoofdstuk 4 vraag 23b

4 HAVO hoofdstuk 4 vraag 25

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

4 HAVO hoofdstuk 3 vraag 38

Leer hoe we uitspraken kunnen doen over bindingssterkte aan de hand van het periodiek syst…

Lesbespreking
Heb je nog vragen? Laat ze hier achter. Heb je een foutje ontdekt, of wil je dat we een bepaald onderwerp/vraag behandelen? Dan kun je dat ook hier achterlaten. + 150 punten
comments powered by Disqus