Follow @veduo_official

Organische Chemie

Materialen in natuurkunde

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

In deze video leer je wat het begrip druk inhoudt en wat dit met krachten te maken heeft.…

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

Krachten

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!